LATIHAN

   Lembaran Kerja : Pendidikan Islam Tahun 6 ( Ibadah )

      FASA SATU
     Tajuk : Konsep Puasa Ramadhan
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul :
1.     Nyatakan pengertian puasa  mengikut hukum syarak .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.      
  Umat Islam diwajibkan berpuasa dalam bulan ……………………………………………... selama ………………………………………..hari.

3.     Nyatakan tarikh umat Islam disyariatkan berpuasa.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.     Umat Islam diwajibkan berpuasa di Bulan Ramadhan berdasarkan firman Allah dalam
     Surah………………………………… Ayat ke ……………………………………

5.     Hukum berpuasa adalah ……………………………………………………………. kepada orang yang cukup syarat-syaratnya.

6.     Ibadah puasa dalam Islam adalah ……………………………………………. dari agama lain. 


   Lembaran Kerja : Pendidikan Islam Tahun 6 ( Ibadah )

     FASA DUA
    
     Arahan : Sila layari laman web yang bersesuaian untuk mendapatkan maklumat berkaitan puasa dan hikmahnya. 
Bil.
Kelebihan Puasa dan Hikmahnya.
Laman Web berkaitan


Lembaran Kerja : Pendidikan Islam Tahun 6 ( Ibadah )

RUKUN PUASA :
1.      Tuliskan semula perkara-perkara dalam rukun puasa. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.      Umat Islam perlu berniat untuk melakukan ibadah puasa bermula daripada …………………………………………………………hingga

………………………………………………………………….

3.      Semasa melakukan ibadah puasa kita perlu menahan diri daripada …………………………………………………………………………………………………………

4.      Tuliskan semula lafaz niat puasa seperti berikut ;
نويت صوم غد عن اداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى
            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
             
Maksudnya :
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e